Pokok Topik Kursus

  • Bab 2-1. Kimia Unsur Non-Logam

  • Bab 2-2. Kimia Unsur Logam

  • Bab 3. Thermokimia

  • Bab 4. Wujud Zat

  • Bab 5. Kimia Inti dan Radiokimia