Matakuliah ini akan menyajikan dan mendiskusikan beberapa pokok bahasan : Kehidupan berbangsa & bernegara pada masa RIS; Kehidupan berbangsa & bernegara pada masa demokrasi Liberal; Membina solidaritas bagsa-bangsa Asia Afrika; Melaksanakan Pemilu I; Kembali ke Undang-undang 1945; Kehidupan berbangsa & bernegara pada masa demokrasi terpimpin, Perjuangan pengembalian Irian Barat.

Menjelaskan kehidupan berbangsa & bernegara pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS),  Menganalisis  kehidupan berbangsa & bernegara pada masa demokrasi Liberal;  Memahami bagaiamana Pemerintah RI membina solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika; Menerangkan pelaksanaan Pemilu I Tahun 1955, Menganalisis mengapa kembali Undang-undang 1945; Menjelaskan kehidupan berbangsa & bernegara pada masa demokrasi terpimpin, Memahami  perjuangan pengembalian Irian Barat.