Matakuliah ini mengkaji kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan Hidup, Demokrasi Pancasila, HAM dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.