Mata kuliah ini  membahas tanda, bagaimana cara kerjanya, dan segala permasalahannya. Penguasaan terhadap materi ini akan memudahkan dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan tanda.